Mapujeme mozaiky, reliéfy a jiné nástěnné umění z 50. až 80. let minulého století, které je součástí budov ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Jedná se o díla z nedávné historie, jimž se nevěnuje prakticky žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Projekt si neklade žádné politické poselství, nechce ani hodnotit díla z hlediska umělecké kvality. Jde o zanechání komplexního svědectví o specifickém architektonickém a uměleckém fenoménu své doby. Fenoménu, který je neopakovatelný již jen díky svému rozsahu, když alespoň v dohledné budoucnosti rozhodně nelze očekávat takto masivní investici do umění jakožto nedílné součásti moderní výstavby.

Projekt byl zahájen v roce 2007 výstavou věnovanou Chomutovu, další etapou byla v roce
2015 putovní výstava a publikace Střepy rozkvětu o celém Ústeckém kraji. K roku 2018 byla výstava prezentována v Chomutově (bývalý Pohřební ústav, Café Rouge), Litvínově (Kulturní centrum Citadela), Ostravě (Galerie 13), Lounech (Městské divadlo), Jihlavě (festival Nultá generace) či Ústí nad Labem (Kino Hraničář – Café ve foyer).

V Ústeckém kraji jsme nalezli a zdokumentovali více než 250 děl, tento web je jejich kompletním katalogem včetně interaktivní mapy.

Velký dík všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tohoto projektu. Budeme rádi za jakékoliv tipy na dosud nezmapovaná díla či za korekci a doplnění stávajících informací.

Idea projektu
Markéta Fridrichová

Fotografie
Miloš Štáfek (není-li uvedeno jinak)

Organizace projektu
Petr Karásek

Grafika
Tomáš Trykar

Odborný text a dohled
Pavel Koziol

Finanční podpora
Agosto Foundation
Ústecký kraj
Statutární město Chomutov

Projekt realizuje Kuprospěchu z.s.
www.kuprospechu.org
www.facebook.com/kuprospechu