Projekt mozaiky

mapujeme nástěnné umění 50. – 80. let v Ústeckém kraji

Mapujeme mozaiky, reliéfy a jiné nástěnné umění z 50. až 80. let minulého století, které je součástí budov ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Jedná se o díla z nedávné historie, jimž se nevěnuje prakticky žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Projekt si neklade žádné politické poselství, nechce ani hodnotit díla z hlediska umělecké kvality. Jde o zanechání komplexního svědectví o specifickém architektonickém a uměleckém fenoménu své doby.

Slovem

Nemáme v životě ani v dějinách tolik případů pokusu o vznik nového kultu, o jaký se snažila obrazotvornost socialismu. Po delší odmlce v jeho užívání, která z něj dělá historii, tedy můžeme být velmi překvapení, jak je dobová snaha spojená s materiálovou podstatou vyjádření, se střípky skla nebo s glazurou dlaždice, a jak užívá klíč k odemykání světa.

Dnešní srovnání s jinými díly, které je opět základním pojmem a samotným aktem hodnocení, už ale nebere v potaz úlohu maximy, která měla tenkrát v radosti vystoupit. V době, kterou máme v reziduích výtvarného provozu a v transformaci paměti dočasně uchovanou, byla takovou maximou či vzorem především lidová píseň a její samozřejmost. Tak lehce, jak plyne ze svých zpěváků, měl být brán i obraz svými diváky a účastníky trvání jeho vzniku.

Mapa

Přehled děl včetně lokalizace na mapě.

Poslední přidané

Nástěnné umění
Ústeckého kraje

Kompletní katalog děl rozčleněný dle obcí.

Sochy a plastiky
Chomutovska

Kompletní katalog děl rozčleněný dle obcí.

30 %

ze zmapovaných děl obsahuje
člověka / figuru

11 %

z děl obsahujících člověka / figuru zobrazuje pouze ženy, 11 % z těchto děl pouze muže

21 %

zmapovaných děl obsahuje motiv slunce

29 %

ze zmapovaných děl obsahuje motiv květu

Na řadě zmapovaných děl se objevuje zvíře – u 12 % všech děl je to pták, u 6,5 % se jedná o rybu – oproti tomu liška se objevuje pouze v 1,3 % případů.

Mapujte s námi

Budeme rádi za jakékoliv tipy na dosud nezmapovaná díla či za korekci a doplnění stávajících informací.

info@kuprospechu.org